Zorkinhof Gloriya (Ugo van Scalindjo * Indira vom Rohnsaler Bach)